Søk om
tilskudd
her!

Møt
Mangfold

Hei, mitt navn er Mangfold! I dag står over 45.000 ikke-etniske nordmenn uten jobb, og tusenvis er overkvalifiserte til stillingen sin - en enorm uutnyttet ressurs i Norge. Noen av dem har blitt satt sammen til én person - meg, for å sette et ansikt på statistikken. Bli med på å gjøre meg til Norges mest anbefalte jobbsøker, så flere kan se verdien av Mangfold på arbeidsplassen! Scroll ned for å anbefale meg.

Sats på meg!

IMDi har nå lansert en tilskuddsordning, der virksomheter innen ulike bransjer kan få støtte til å satse på meg - Mangfold.


Flere av Norges største næringslivstopper har skrevet personlige anbefalinger, etter å ha jobbet med meg de siste årene!


Les anbefalingene her:

 • Petter Stordalen
  Grunnlegger av Nordic Choice Hotels
  “Mangfold er den viktigste ansettelse jeg har gjort i hele mitt liv. Uten Mangfold ville Nordic Choice aldri vært det selskapet vi er i dag. Og ikke minst, har Mangfold vært en av de fremste bidragsyterne for en raus og inkluderende kultur. Ønsker Mangfold en plass på laget ditt, er mitt råd å gripe muligheten.”
 • Tone Wille
  Konsernsjef, Posten Norge
  “Det lønner seg å ansette Mangfold. Jeg har bare gode erfaringer med Mangfold og vet at Mangfold med sin bakgrunn og sine perspektiver har bidratt til at vi bedre forstår ulike kunders behov. Mangfold har også hatt positiv effekt på vår innovasjonskraft, vår evne til å løse problemer og skape verdier. Jeg gir Mangfold mine beste anbefalinger.”
 • Johan H. Andresen
  Eier og styreleder, Ferd
  “Mangfold har noe som din organisasjon ikke enda vet at de trenger; Mangfold har nemlig et potensial, som hvis riktig ledet, kan gi dere innsikt, og selvinnsikt. Mangfold vil være helt kritisk for å øke kreativiteten og derved lage flere scenario for å forstå fremtidige behov blant dine kunder. Og Mangfold vil gjøre noe som ingen andre kan, - Mangfold vil gjøre at din organisasjon tiltrekker seg Mangfold II og III. Anbefales!”
 • Tove Selnes
  Konserndirektør People, Storebrand
  “Jeg er imponert over hvordan Mangfold har bidratt til økt innovasjon og læring i organisasjonen. Jeg vil virkelig gi Mangfold mine varmeste anbefalinger.”
 • Sigve Brekke
  Konsernsjef, Telenor
  “Mangfold gjorde at vi kunne speile kundene våre og levere enda bedre tjenester til folk. Mine varmeste anbefalinger til en strålende lagspiller som gjorde vårt selskap enda bedre og rustet for fremtiden.”
 • Karl Munthe-Kaas
  Co-Founder + CEO, Oda
  “Hos oss har Mangfold vært med på å skape en kultur som er bygget på forskjeller, toleranse, samarbeid og medfølelse. For å tilrettelegge for Mangfold bruker vi engelsk som arbeidsspråk. Det er viktig for å gjøre inkludering enklere for flere - og er helt klart verdt det! Mangfold og forskjellene våre gjør oss unike, kreative og innovative. Og de verdiene må vi ta vare på! Uten Mangfold hadde vi ikke vært der vi er i dag.”
 • Ros-Marie Grusén
  Managing Director, Norsk Medisinaldepot/McKesson Europa
  “Jeg gir Mangfold de varmeste anbefalinger da Mangfold har vært helt sentral i utviklingen av Vitusapoteks kundetilbud. Med Mangfold på laget får du gode diskusjoner med takhøyde, som leder oss til å treffe de beste beslutningene. Hvis du er så heldig at Mangfold velger deg som sin neste arbeidsgiver, så er du ett steg nærmere å bli den mest attraktive arbeidsgiveren på markedet.”
 • Ståle Rød
  Konsernsjef/CEO, Skanska Norge
  “I Skanska Norge har Mangfold vært en nøkkelressurs som har bidratt med nødvendig kompetanse og vært et viktig tilskudd til vår interne kultur og arbeidsmiljø. I Skanska er vi opptatt av å ha medarbeidere som speiler mangfoldet i samfunnet. Å ansette Mangfold og å fortsette å ansette mangfoldig er derfor avgjørende for oss, for å få de beste beslutningene og et bredere perspektiv, samt gir det oss større innovasjonskraft og er verdiskapende. Mangfold kan varmt anbefales for ansettelse.”
 • Fritz Isaksen
  kjøpmann, Rema 1000 Veisletta
  “Hos oss er Mangfold ikke en strategi, men en naturlig del av hverdagen. De beste arbeiderene, både mtp kvalitet og arbeidsmiljø, finner man uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og religion.”
 • Mari Trommald
  Direktør, Bufdir
  “Mangfold har gitt oss bredere og dypere kompetanse til å løse komplekse oppgaver, noe som styrker vår mulighet til å gi likeverdige tjenester til barn og unge og familier.”
 • Kjerstin Braaten
  CEO i DNB
  “Vi er utrolig glade for at Mangfold er med på laget i DNB. Mangfold har gitt oss kompetanse, perspektiv og innsikt vi ikke hadde fra før – og har gjort oss til en bedre virksomhet for våre kunder, eiere og samfunnet. I god samhandling med sine kolleger, har Mangfold med all tydelighet vist at et godt sammensatt team gir et bedre og bredere grunnlag for beslutninger og veivalg. Vi gir Mangfold våre aller beste anbefalinger.”
 • Nadir Nalbant
  Styreleder, Homely AS
  “I Homely er vi helt avhengige av å tenke nytt i en gammeldags bransje for å skille oss ut. Derfor er Mangfold viktig for oss, som jeg anbefaler på det sterkeste - for om alle er like, tenker alle likt også, og det går ikke om vi skal bevege oss fremover! Sats på Mangfold, det kommer du til å være glad for i fremtiden.”
 • Geir Inge Stokke
  Konsernsjef, Coop
  “Jeg kan trygt si at Mangfold har vært en helt sentral medarbeider for oss i Coop. Med sitt brede spekter av utdannelse, kompetanse og kreativitet, har Mangfold bidratt til innovasjonsevne og enormt med læring i hele organisasjonen. Mangfold vil bringe med seg suksess for enhver fremtidig arbeidsgiver gjennom bærekraftige resultater og et løft for den interne kulturen!”
 • Sverre Thornes
  Konsernsjef i KLP
  “Takket være Mangfold har vi fått bredere perspektiver og økt kompetanse i KLP, noe som fører til bedre beslutninger. Samtidig er det viktig at virksomheter engasjerer Mangfold og viser at alle skal få anledning til å bidra. Det skaper et bedre samfunn. Derfor anbefaler jeg Mangfold på det varmeste.”
 • Gunnar Hovland
  Konsernsjef, TINE
  “Ingen har vært viktigere for oss i TINE enn det Mangfold har vært i møtet med stadig tøffere konkurranse, en verden i konstant endring og hvor behovet for økt konkurransekraft og innovasjonstakt har vært nøkkelen til suksess. Mangfold har endret kulturen og kompetansen hos oss til det bedre, og gir oss daglig nye perspektiver på viktige områder. Jeg anbefaler Mangfold på det aller varmeste.”
 • Aleksander Farstad
  CEO New Normal Group
  “Som en kompetansebedrift ser vi på mangfold som en grunnleggende del av vår forretningsmodell, og avgjørende for vår konkurransekraft og innovasjonsevne.”
 • Matts Johansen
  Administrerende direktør, Aker BioMarine AS
  “Mangfold har vært en nøkkelansatt hos oss. Vi driver business på andre siden av kloden med ansatte fra hele verden, og da er vi nødt til å ha folk med ulik bakgrunn og et annerledes perspektiv på ting. Mangfold har blant annet bidratt til at vi lykkes bedre når det gjelder bærekraft og CO2-kutt. Vi trenger flere som Mangfold for å bygge den kulturen vi vil ha i selskapet, og jeg kan trygt anbefale Mangfold videre!”
 • Marita Frøyen
  HR Manager, Bano-Gruppen
  “Vi ser at Mangfold har skapt et unikt arbeidsmiljø hos oss, med høy trivselsfaktor og en løsningsorientert gjeng. Vi ville aldri vært foruten Mangfold, og vi håper flere virksomheter får øynene opp for viktigheten rundt Mangfold.”
 • Leif O. Ribe
  General Manager, Warner Music
  “Mangfold er en kreativ, kunnskapsrik og løsningsorientert person som alltid tenker på våre klienters beste, og har med stort engasjement utført de oppgavene som vært tilknyttet stillingen i selskapet. Mangfold har vært en godt likt kollega, som har samarbeidet godt med både de ansatte og selskapets klienter, og jeg vil med dette gi Mangfold mine varmeste anbefalinger.”
 • Magne Lindviksmoen
  Driftssjef, Unibuss Lillehammer
  “Før vi ansatte Mangfold som fører hos oss, var jeg skeptisk til holdninger, kompetanse osv. Etter at vi de siste 5-6 årene har ansatt over 30 bussførere fra 13 ulike nasjoner, ser jeg verdien av Mangfold og hvordan den enkelte bidrar på sin måte i bedriften. Dette vil, og må vi fortsette med!”
 • Odd Tore Finnøy
  Daglig leder ElementPartner
  “Å ansatte Mangfold anbefales sterkt. Det vil påvirke din bedriftskultur positivt og det vil øke bedriftens samlede faglige- og erfaringskompetanse.”
 • Øystein Børmer
  Tolldirektør
  “Mangfold er enkelt og greit en dyktig toller. Flerspråklighet og god innsikt i andre kulturer gjør det lett for Mangfold å kommunisere med reisende og plukke ut de rette for grundigere kontroll. Og Mangfold bidrar til at mange opplever det som mindre belastende å bli kontrollert. Vi er glade for å ha Mangfold i Tolletaten.”
 • Terje Flaatrud
  Direktør, ASKO Hedmark AS
  “En bredt sammensatt organisasjon, som speiler samfunnet vi lever i er mer tilpasningsdyktig over tid, og for å klare det må man benytte seg av Mangfold på arbeidsplassen. Mangfold har gitt oss de beste resultatene, når vi har forvaltet kompetansen riktig.”
 • Lars Røsæg
  EVP Corporate Development & Deputy CEO, Yara
  “Mangfold er uerstattelig for oss. Mangfold representerer nye vinklinger, ideer og perspektiver som øker vår konkurransekraft betydelig. Jeg kan anbefale Mangfold på det varmeste for alle som vil lykkes i en stadig mer kompleks og dynamisk forretningshverdag.”
 • Håvard Sæther
  Daglig leder, Averøy Regnskapslag SA
  “Vi har satset på Mangfold i rekrutteringen. Det har gitt et rikt og godt arbeidsmiljø. Vi kan varmt anbefale andre bedrifter å gjøre det samme.”
 • Hans Christian Holte
  Norges arbeids- og velferdsdirektør
  “Jeg kan gi Mangfold mine aller beste anbefalinger! Mangfold har gitt oss så mye. En bredere erfaringsbakgrunn som fører til både klokere beslutninger og mer nytenkning, i tillegg til en mer spennende arbeidshverdag for oss alle. Ville jeg ansatt Mangfold igjen? Definitivt!”
 • Birgit M Liodden
  Grunder og CEO, The Ocean Opportunity Lab (TOOL)
  “Uten Mangfold hadde vi ikke klart å bygge innovative løsninger og skalere raskt ut i et globalt marked. Mangfold har vært helt uvurderlig for å hente ut det beste i hver av oss, og se muligheter og utfordringer raskere og bedre. Vi opplever at Mangfold er selve nøkkelen til å lykkes fremover, i en verden som endres stadig raskere og hvor Norge skal omstilles og trenger å koble enda bedre mot verdens nye behov som vi kan levere løsninger for.”
 • Sjur Gaaseide
  CEO | Country Managing Partner, Deloitte AS
  “Som leverandør av profesjonelle tjenester trenger vi et idé-mangfold for å kunne være den beste rådgiveren for våre kunder. Med Mangfold på laget har vi fått nye perspektiver og ideer, og sammen med sine kollegaer har Mangfold gjort oss til et bedre rådgivningsmiljø i møtet med kunder både i privat og offentlig sektor. Vi kan gi Mangfold våre beste anbefalinger!”
 • Sara Nordevall
  Grunlegger, Orbdent
  “Mangfold har vært med siden start, og har vært nøkkelen til Orbdents utvikling. Med Mangfold har vi fått en unik tilgang til bred kompetanse og erfaring. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og Mangfold har bidratt til et åpent og engasjerende arbeidsmiljø. Vi gir Mangfold våre sterkeste anbefalinger, det kan bli din aller viktigste rekruttering.”
 • Trond Fredrik Mellingsæter
  Country Manager, Danske Bank
  “Vi har erfart at Mangfold har bragt med seg nye perspektiver inn i vårt innovasjonsarbeid. Med Mangfold på teamet har vi fått ny innsikt, vi har hatt bedre diskusjoner og vi har tatt bedre beslutninger. Vi ønsker Mangfold riktig lykke til med nye utfordringer, og ønsker hen hjertelig velkommen tilbake til oss.”
 • Thor Gjermund Eriksen
  Kringkastingssjef, NRK
  “Mangfold har hjulpet NRK til å nå ut til alle som bor i Norge og lage innhold som folk finner, velger og elsker. Takket være Mangfold er NRK en åpen og inkluderende arbeidsplass. Jeg gir Mangfold min beste anbefaling!”
 • Håkon Haugli
  Administerende direktør, Innovasjon Norge
  “Mangfold bidrar til innovasjon. Mangfold inspirerer oss andre på teamet til å utfordre oss selv. Rollen som lagbygger ligger naturlig for Mangfold. Det er ingen tvil om at vår organisasjon har blitt mer nyskapende etter Mangfold kom inn. Mangfold bringer inn nye perspektiver, utfordrer oss og er kreativ og handlekraftig. Sammen tør vi ta de vanskelige og viktige diskusjonene. Dersom dere får muligheten, bør dere absolutt ansette Mangfold!”
Se flere anbefalinger

Anbefal Mangfold,
du også!

Bli med på å gjøre Mangfold til Norges mest anbefalte jobbsøker ved å klikke på knappen nedenfor. Del gjerne anbefalingen din videre!

nordmenn anbefaler Mangfold på arbeidsplassen!
Jeg anbefaler
Mangfold!
Takk for at du anbefaler Mangfold!
Del gjerne anbefalingen din på Facebook eller LinkedIn, for å vise at du og din virksomhet ser verdien av mangfold på norske arbeidsplasser!

Få tilskudd til å satse
på Mangfold!

Nå kan virksomheter i offentlig sektor og virksomheter i privat sektor, fra bransjer innen helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid og bygg og anlegg, søke om tilskudd til å tilrettelegge for en mer etnisk mangfoldig arbeidsplass, gjennom IMDi.


Tilskuddet skal bidra til tiltak som stimulerer arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Det kan for eksempel være støtte til tiltak i virksomheter for å øke rekruttering av etnisk mangfold, eller tiltak for å få ut merverdien av mangfoldet blant de ansatte.

Les mer om ordningen
og søk her!