Søk om
tilskudd
her!

Om prosjekt Mangfold

Anbefalmangfold.no er en kampanje for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, som har som mål å få flere virksomheter til å utnytte det etniske mangfoldet vi har i Norge i dag, bedre.


Blant annet gjennom å søke om tilskudd til å rekruttere- eller tilrettelegge for etnisk mangfold på arbeidsplassen, eller å gå god for mangfold på arbeidsplassen, slik at vi kan få flere med ikke-etnisk norsk bakgrunn ut i riktig arbeid.


Les mer om mangfold i arbeidslivet på https://www.imdi.no/mangfold-i-arbeidslivet.